DONACIJE

Donacije

 

Trenutno otvorene donacije za autorove projekte:

PRIČE IZ KONOBE – edukativna priča za djecu u formi dijaloga između unučadi i djeda o značenju konobe i njenoj ulozi u životu ljudi na otocima i Dalmaciji općenito. Priča je ilustirana računalno obrađenim fotografijama predmeta koji su u nalaze u konobi, sa njihovim opisima tj ulozi koju imaju.
Priča je predviđena za meki uvez sa 30 stranica i nakladu od 1000 komada.
Pored tiskane forme priča bi bila objavljena i u elektronskom obliku.
Vrijednost projekta je 19.000 kuna, a uključuje sve potrebne troškove pripreme i tiska.

KONOBA BLUES – pjesma za koju je stihove napisao autor, a koja govori o životu današnjeg čovjeka težaka na djedovskom nasljeđu koje još uvijek ima snažne životne poruke poput; „Ništa ni zaludu“. Na stihove je potrebno napisati glazbu, te istu snimiti u studiju sa glazbenicima i pripremiti je za objavu. Tako uglazbljena bila bi podloga za video spot koji bi se snimio u ambijentu obiteljske konobe Bratanić, mjesta Vrbanj i Starogradskog polja.
Vrijednost projekta je 26.000 kuna, a uključuje troškove pisanja glazbe, audio snimanja u studiju, video snimanja na terenu, te konačne studijske video obrade i izdavanja spota.

ČA U KONOBI – Memorijana knjižica, kao uspomena na kulturnu književnu večer Ča u konobi, održanoj u čast pokojnog Ljube Stipišića Delmate u obiteljskoj konobi Bratanić, a na kojoj su nastupili akademik Jakša Fiamengo, Tin Kolumbić, Miki Bratanić, te klapa Sveti Duh iz Vrbanja, uz uvodnu riječ gospodina Ivana Pehara, predsjednika zaklade Ljubo Stipišić Delmata. Knjižica bi sadržala sve pročitane stihove i ulomke iz govora sudionika sa umjetničkim fotografijama koje je snimio Mladen Šćerbe, a u elektronsom obliku bila bi obogaćena audio i video zapisima Hrvatske Radio Televizije. Knjižica bi bila objavjena u tiskanoj nakladi od 200 komada.
Vrijednost projekta je 19.000 kuna, a uključuje troškove obrade audio i video zapisa, pripremu, dizajn, lekturu i korekturu, te tisak i objavljivanje.

USTANAK IZ KONOBE – Snimanje dokumentarno igranog filma na temu inicijacije ustanka hvarskih pučana pod vodstvom Matija Ivanića iz Vrbanja. Film bi se snimio prema već napisanom autorovom scenariju. Govor likova je napisan u dijalektu mjesta Vrbanj. Radnja opisuje pripreme za ustanak 1510. Godine.
Vrijednost projekta je 48.000 kuna, a uključuje autorske honorare, troškove snimanja, sa pripremom za objavu.

KORIJENI – Roman koji kroz životno iskustvo suvremenog mladog para ukazuje na potrebu suočavanja sa prošlošću na iskren i objektivan način. Mjesto radnje su Zagreb, Split, Solin i Ogorje. Glavni likovi su Mislav i Teodora Radić. Premda suočeni sa teškim spoznajama, težnja zajedničkom životu u ljubavi, osnažila je ovaj bračni par u potrazi za vlastitim identitetom i istinom. Poruka romana je u izgradnji budućnosti na temeljima istine o povijesti.
Vrijednost projekta je 22.000 kuna, a uključuje autorske honorare, lekturu, korekturu, pripremu, dizajn, tisak i sve ostale troškove objave.

Računi za donacije:
Žiro račun kunski: HR2723400093101291891 Privredna Banka Zagreb – Miki Bratanić
Žiro račun devizni: HR3724840083190061381 (SWIFT RZBHHR2X) Raiffeisen bank – Miki Bratanić
Na donaciji je potrebno naznačiti naziv projekta za koju se donacija vrši.
Autor jamči transparentnost troškova svih projekata.