Četiri-štajuna-naslovnica

‘Četiri štajuna’

Kapelice

Stojidu kapelice zbondu putih
Vrotih zatvorenih
Ali sarcih otvorenih.
Stojidu i čekadu.
A judi pasojedu i vrime
I ne fermoju;
Nonkle zlamena.
Na oltarićima cviće usahlo
Žedno molitve
I paver napodan žmula
Žedan uja.
A kapelice stojidu
Na molitvu se i ne oziredu
Somo čekadu da komu
Isprovjedu
Zoč su tote
Zbondu putih.