Četiri-štajuna-naslovnica

‘Četiri štajuna’

Noć

“Ima jedna noć”

promukli glos sa podan gradel,
Miri slušadu.

Joke ruke Križ vazimju,
tul prikrije grihe naše;
“Spasitelj naš”.
Treća štrofa “Kad se uputi”,
Škrabatuše noć proporu,
Kandiliri niza crikvu.
“Pomiluj mene” iz svih garlih,
Okolo crikve , niz Vela vrota,
Pun je misec.

Ima jedna noć.