Četiri-štajuna-naslovnica

‘Četiri štajuna’

Čeka me

Svoju san jubov ostavi na škoju;
u živon stini i zemji čarnjenon,
sa spomenon odpri i viron u boje,
sa nodon za vidit furešte svoje.

I nison se boja da će me ostavit,
il da će drugon u krilo poć,
jer san i dil duše svoje ostavi
i kad se vrotin skupa ću ih noć.

A sa sobon san vaze sudbinu svoju,
da sa menon gre po bilemu svitu,
njon ću tastamenat dat da mi napiše
i u njemu zodnju žeju moju.

Kad izdahnen neka me donese,
di san ostavi jubov svoju,
a ona će za menon : pokrit ploču,
vrotit mi dil duše moje,
zalizat jopnon bonde od greba
i čekat opet furešte svoje.