Kad sve umukne govorićedu stine

‘Kad sve umukne govorićedu stine’

POT I VINO

Cidile su niz obraze po izvodu i po moti
Natopale zemju i daržala
slone kapje od težoške poti.

Kroz godišće posoljeni pusti trudi i pokore
u jematvi se pritokadu priko praga od konobe.

Otoka se i ocidije, stiska se izavije
da ne bi u lisi ni kapje ostalo
ča je od soli sladoron postalo.

Kroz težošku kor i tvordo drivo
pritokadu se sol i slador
pritokadu se pot i vino.