Kad sve umukne govorićedu stine

‘Kad sve umukne govorićedu stine’

DRIVA

Viridu iz turna izližena i iskrivjena
daržala od motik istupjenih puntih.

Od češmine tilo u štajunu ubereno
žujima izrašpono po zemji istučeno.

Ogribalo i pripuvalo
zagnjojalo i škarnjalo
raskopovalo i zakopovalo.

Napožana na bondu od lise nikad poton natopana
sušidu se driva
počiju nenaučna na počinak.