Kad sve umukne govorićedu stine

‘Kad sve umukne govorićedu stine’

NOĆ

“Ima jedna noć”  promukli glos sa podan gradel
Miri slušadu

Joke ruke Križ vazimju,
tul prikrije grihe naše
Spasitelj naš

Treća štrofa Kad se uputi
Škrabatuše noć proporu
Kandiliri niza crikvu

Pomiluj mene iz svih garlih
Okolo crikve , niz Vela vrota
Pun je misec

Ima jedna noć