Kad sve umukne govorićedu stine

‘Kad sve umukne govorićedu stine’

 

ČEKA ME

Poslušajte kako svoje stihove govori autor
{play}images/stories/Audio/kadsveumukne/cekame.mp3{/play}

Svoju san jubov ostavi na škoju
u živon stini i zemji čarnjenon
sa spomenon odpri i viron u boje
sa nodon za vidit furešte svoje.

I nison se boja da će me ostavit
il da će drugon u krilo poć
jer san i dil duše svoje ostavi
i kad se vrotin skupa ću ih noć.

A sa sobon san vaze sudbinu svoju
da sa menon gre po bilemu svitu
njon ću tastamenat dat da mi napiše
i u njemu zodnju žeju moju.

Kad izdahnen neka me donese
di san ostavi jubov svoju
a ona će za menon: pokrit ploču,
vrotit mi dil duše moje,
zalizat jopnon bonde od greba
i čekat opet furešte svoje.