Kad sve umukne govorićedu stine

‘Kad sve umukne govorićedu stine’

FOR

Poslušajte kako svoje stihove govori autor
{play}images/stories/Audio/kadsveumukne/for.mp3{/play}

Otkad izojde varh Biokova dok se suton ne utopi u more
sunce te se ne more nagledat.

I nebo se s tobon činja
kad se gleda u zarcalo ti si mu nojdraža rećina

Ležiš opružen,more te ziba
a to sunce kuriožo zavukuje ti se svaku rapu, svaki škrip
i otarije ti rosu kojon te noć umila.

Namušćon si levondon i zimuradon
opituron žukon i popanon
u svakemu štajunu cakletoš se kako perla.