Rič za jubav

Rič-za-jubav-naslovnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDAVAČ i GODINA: Naklada Bošković, Split 2010.

Ljubavne pjesme Mikija Bratanića svjedoče o nekim prošlim zagrljajima i sadašnjim sretnim, i manje sretnim ljubavnim trenutcima. Iako je pjesnik svjestan da /Potrošene sve su riči / ča su jubav opivali/, ispisuje zbirku ljubavne čežnje, boli za dalekom ljubavlju, svijesti o promašenosti i smislu života u ljubavi i bez nje.

U maniri starih poeta u Mikijevim se stihovima javljaju motivi jabuke, roze rumene, bilih pasiju, podignutih djevojačkih skutova i uzavrelih mladenačkih žudnji.

A kad san je jo popipa
Kako da je zaigrala
Uzdahnula zatresla se
I u ruci mi ostala

(Jabuka)

Baš kao i u narodnoj pjesmi, ali i u trubadurskoj poeziji vile kolo igraju, a u mahnitoj strasti glava mladića pada u krilo voljenoj.
U drugim, pak, suvremenošću obojenim pjesmama, ljubav  je svakodnevna, obična u jednom trenu tiha i tajanstvena, sretna, u drugom zaogrnuta šutnjom, mučaljiva i mučna lišena idile života udvoje.Pjesnički subjekt preuzima na sebe i ulogu žene nastojeći sagledati oba kraja ljubavne niti.

Mučimo dok jimo
I skupa ležimo
Mučimo kad zaspimo
I u son  ne dohodimo
………….
Razgovora ni
U kamari sve zamuklo
Svak napose spi

(Sve zamuklo)

Uz tu dvojnost javlja se i dvojnost jezika.

Pjesnik se okušava na vrbanjskoj (i splitskoj) čakavštini te na standardu. Još se uvijek premišlja kojin jazikon… Neke su njegove čakavske slike dojmljivije, jezik prirodniji, iako se i u tim pjesmama javljaju već potrošeni motivi kao što je motiv kapetana koji ostavlja dragu u ljubavnoj neizvjesnosti, u praznoj postelji punoj čekanja, neobljubljenu.
I dok u pjesmama po starinsku metrika šesterca, osmerca ili deseterca odgovara tematsko-idejnom sloju, u pjesmama u kojima je riječ o ljubavi suvremena čovjeka, ali još uvijek pisanim na čakavskom idiomu, vezanost stihom i rimom slabi riječ čija se snaga gubi u formi.Od pjesama na standardu u kraćim se formama ostvaruje jači izričaj još jednom potvrđujući da je manje više.
U lirskim  minijaturama, uglavnom trolistima, pjesnik oslobođen od okova vezanog stiha iskreno progovara o mirisima, dodirima, žudnjama i dvojbama Ljubavi. / Vrhovi prstiju/Govore/Što jezik ne smije.

Marina Čapalija

Miki Bratanić Jematva

 

VIDEO ZAPISI SA PROMOCIJE

Sa promocije knjige

SLIKE SA PROMOCIJE

Slike sa promocije

libri paprenjaci1 paprenjaci2 plakat potpis1 potpis2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA riczajubav07 riczajubav08 riczajubav10 riczajubav11 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA riczajubav17 riczajubav18 riczajubav19 riczajubav20 riczajubav21

JABUKA

Poslušajte kako stihove govori autor

 

JABUKA

Jabuku san jo zagriza
A tukat je ni vajalo
Jer resla je na stablima
Sa grisima u žilima

Oči su mi se zasjale
Kad san vidi je rumenu
Kad mi se je nasmijala
Iza lišća ukozala

A kad san je jo popipa
Kako da je zaigrala
Uzdahnula zatresla se
I u ruci mi ostala

TEBI

Poslušajte kako stihove govori autor

 

TEBI

Tebi ovu pismu pišen
I gledan te kako spiš
Sve pribiren riči zo te
Dok spokojno ti ležiš
Na posteji opružena
Tila nan se dotukaju
I provjedu jedno s drugin
Kako da se kortejaju

ROZA

Poslušajte kako stihove govori autor

ROZA

Vrota si mi rastvorila
I dvore mi ukozala
Koltrine mi raširila
I u vartal me intrala
Da bi vidi rascvatenu
Lipu rozu svu rumenu

RIČ ZA JUBAV

Rič za jubav

Potrošene sve su riči
Ča su jubav opivali
Ma još moram naći koju
Za opivat jubav tvoju
Pritresa sam sve škafete
Kredence i ormarune
Al san rič za jubav tvoju
Naša u svom portafoju
Uza tvoju sliku smišnu
Ča si mi je prvu dala
Stoje kano golubice
Slike naše drage dice

TEBI NEKO BIT

Tebi neko bit

Na gvanćeri meni si otkrila dušu
Sve friže njene moga san vidit
U njima užežene jubavi tvoje
Ča su već davno postale tuje

Vrime nije učinilo svoje
Susreti svaki nategnu rane
Projdu ka svitlo pa se izgube
U očima još in ista zvizda sija

A ja sam samo tija kupit vrime
Ča ga je bura nosila niz arbu
Držat te za ruku taknit ti usne
U drugome svitu tebi neko bit

Miki Bratanić - Jematva - Rič za jubav