KONOBA BRATANIĆ

Konoba Bratanić

Rješenjem Ministasrtva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 10.07. 2014. godine, Zbirka konobe Bratanić u Vrbanju utvrđena je kao kulturno dobro. Zbirka sadrži 87 katalogiziranih predmeta koji su sastavni dio Zbirke isprava tog kulturnog dobra. Konoba obitelji Bratanić dio je stambeno-gospodarskog sklopa u predjelu Krojevi dvori u naselju Vrbanj. Naziv Krojevi dvori potjeće iz naziva rodne kuće Matija Ivanića koja je također žaštićena kao kulturno dobro. Sklop je sačuvao odlike tradicijske arhitekture sela središnjeg dijela otoka Hvara, uz minimalne intervencije suvremenim materijalima. Sastoji se od stambeno-gospodarske kamene katnice s potkrovljem, uz koju je, širenjem obitelji Bratanić, dograđena kamena katnica. Sklop je ograđen visokim kamenim zidom što je karakteristika tradicijske arhitekture i organizacije prostora sela središnjeg diejla otoka. U prizemlju je konoba dok se kat koristio za stanovanje. Konoba je do danas sačuvala svoj izvorni izgled i namjenu. Prema Petru Skoku riječ konoba je dubrovačko-romanska posuđenica od mlet. caneva podrijetlom iz kasnolatinske riječi canaba u značenju baraka za živežne namirnice rimske vojske. U tradicijskoj dalmatinskoj kući konoba je mjesto gdje se proizvode i pohranjuju prvenstveno vina, ali i ostale namirnice, te mjesto u kojemu se čuvaju alati i oprema potrebna za osnovne gospodarske aktivnosti težaka. Konoba je redovito prizmeni dio tradicijske kuće i morala je barem dijelom biti ukopana pod zemljomi po mogućnosti otvorima sjeverno orijentirana, kako bi se osigurali optimalni uvjeti za čuvanje: prozračnost, uravnotežena temperatura i vlažnost. Konoba obitelji Bratanić postavlejna je u smjeru sjeveroistoj-jugozapad 12×6,5 m dijelom je ukopana u zemlju. Prozori u obliku položenog pravokutnika postavlejni su na sjevernoj i sjeverozapadnoj starni, na uzdužnome zidu su dvokrilna vrata lučnog navoja kamenih klesanaca s vanjske dok je s unutrašnje strane izvedena od niza radijalno postavljenih kamenih segmenata. Pod je popločan kamenim pločama većih dimenzija, zidovi su kameni, grubo zamazni vapnenim mortom, na južnom zidu su tri ponare niše za odlaganje predmeta, sačuvana je drvena unutrašnja konstrukcija. Inventar konobe odražava namjenu tradicijske dalmatinske konobe. Sačuvanui su predmeti vezani za vinogradarstvo i vinarstvo koji su tisućljećima osnova gospodarstva Dalmacije, osobito otoka Hvara. Sačuvani predmeti svjedoče i o promjenama u načinu proizvodnje i pohrane vina, prema njima možemo pratiti razvoj vinarstva i podrumarstva: više različitih tipova turnjeva tijesaka za vino te bačve različitih dimenzija i materijala. Sačuvane su kamenice za ulje, različiti alati potrebni za rad u vinogradima i maslinicima, staklene i drvene posude za vino, prošek i rakiju,oprema za tegleće životinje. Većina predmeta još uvijek je u upotrebi. Mnoge tradicijske kuće u Dalmaciji promijenile su svoj izvorni izgled i namjenu, a osobito se gubi i mijenja izvorna namjena konobe. Konoba se u novije vrijeme veže za ugostiteljske objekte koji poslužuju autohtonu hranu u ambijentu vinskoga podruma. Konoba obitelji Bratanić sačuvala je izvorni izgled i namjenu dok se kroz inventar čuva tradicijski način života i rada stanovnika Dalmacije, a ujedno je i prate mijene u tradicijskoj kulturi sela koja nije bila statična i nepromjenjiva. Konoba obitelji Bratanić povezuje materijalnu i nematerijalnu kluturnu baštinu Dalmacije (tradicijsko vinogradarstvo i vinarstvo vezani su za mediteransku prehranu koja je upisana na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine).

(izvod iz Obrazloženja Rješenja Ministarstva kulture Uprave za zaštitun kulturne baštine, od 10.07. 2014. Klasa: UP/l-612-08/14-06/0161 Urbroj : 532-04-01-03-02/2-14-1,kojim se utvrđuje da Zbirka konobe Bratanić ima svojstvo kulturnog dobra)

KONOBA BRATANIĆ – Službena internet stranica
Kliknite na sliku:

Konoba Bratanić

Miki Bratanić - Konoba Bratanić

Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Miki Bratanić - Konoba Bratanić Konoba Bratanić Konoba Bratanić Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba BratanićMiki Bratanić - Konoba Bratanić