Dalmatinska kartolina

Konoba blues Ispod hlada našeg dvora Di se ćuti vitar s mora Na stolu je bocun vina Tu je moja didovina. Prid konobom moga dide Još se mogu čut beside O životu i o trudu I da ništa ni zaludu U očima našeg oca Uvik iskri ista forca Ruke su mu pune voje Dok govori…

O ljubavi iz ljubavi

Jubavi fala Pribiren riči za pismu napisat Tija bi njima jubavi zafalit Privrćem škafete duše i tila Koja bi od njih najlišja bila Na pripunom stolu moje voje Rastrti lancuni stihova stoje Na njima riči iz libra života Ča davno su drugi jubavi rekli A ča bi skonšumava dušu i tilo Pribira, privrća za jubavi…