U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

U KANTUNU

Ni ni bora
A kamoli ispod njega dora
Nego lonac tuge i muke
Ni ni svitla
Nego škuro do kosti
Zima i propuh
Na kominu lug studeni
U travesi umendul istučeni
I smokva suha
A u ruci krunica
Gobavi parsti zarna pribiru
Kolina pokrivena sukoncen
I na njemu kalendar stori
Od fameje svete slika
Ča uvik u kredenci visi
Kunpanjija su jedina sad
Dok čeka da se smarkne
Moli da izdahne
Da dojde mirno kraju
I Božić dočeka u raju