U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

NA GAJETI

Ukarconi na gajeti
Bez kormila po moreti
Kako mone burdižaju
I neznaju noć put kraju
Kapiton na provi spi
A lanterne nikud ni
A lanterne nikud ni
Jidra su se rasporala
Vesla su se konkulala
Jorbol škripje škaram plače
Štrop je puka O nedaće
Mortvo more oživilo
I santinu svu nalilo
Lude glove inberlone
Skočile su priko bonde
Vele bote ih izile
Na dno mora ih pokrile
A Kapiton mirno spi
A Kapiton mirno spi
Probudi ga niko ni
Probudi ga niko ni
Na gajeti galijoti
Ostali kako u doti
Sa njima će On doć kraju