U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

KARETI

Pasojedu godišća
Sa sobon nosidu vištu i glos storih
Brigu i voju mlodih
Sve ča se pomalo zaboravije
Nosidu sa sobon iz leturina i sakreštije
I metedu pomalo iz glove starije
I godišća pasojedu
Melodije na karetu tiskadu
Mlode glove prozne
A mi zbondu puta sidimo
Karete gledamo
I lajemo.