U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

BARABON

Na Velu Sridu u koru som
I kurot sa rećinon namušćon
Ne zna ča je Barabon
A jo se ne jidin no nje
Jer ni on na karet stavi kantonje
Ni on isprozni kor i bonke
I mlodima njihove glove
Ni on sidi zbondu puta i laja
Dok se Barabon na karetu vozi do kraja.