U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

DORI TVOJI

Nojpri je Isusić nosi som
Pok mu je Sveta Lucija špentu dola
I Sveti Mikula
Kad je kalceta postala mola
Onda je arivo od slone did
Dore dili som
Dok se ni propuli u Berlinu zid
Uleti je tad did od Božića
I sad dore dilidu svi
Ma već ni Isusića