U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

LUDO

Sve ča na putu nojdedu
Na sebe napartidu
Kroz cili se život tako krividu
Ma isto ruke pružadu
Stargodu i grabidu
I na sebe partidu
Kako nojveći muli
U žolo zapadadu
Ma isto daje gazidu
Na bondu ne gledadu
Somo naprid, somo naprid
Sve do prid vrota
A tad se vajo raspartit
Jer vrota su mola
I koža je priko mire
A sve ča more se prinit
Ostalo je ispod noktih
A i to vajo očistit
Jer su druga vrota manja
A malo je onih
Ča bidu mogli molit
Za duše od pargatorija.