U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

ČETARDESET KULPIH

Kroz ponistru rastvorenu
Nad pjaceton populonon
Portila je na svo garlo
Kletva šjori namušćonon
Sve je uši po pjaci pasala
Četardeset kulpih dabojda ćapala
Šjori se je somo zašćucalo malo
Kako da non do tega i ni puno stalo
Činiće ona i sutra ča je bude voja
Sve će non kurit i bez pinke loja
Dobro je ona već podmazala kine
Četardeset kulpih zo nje
kako šaka pine