U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

OTKRIVENJE I

Vidin
Jedon  veštid bili
I decimor fini
Sa kućarinon miri
I dili proh bili
Vidin u redu sve face blide
U bilima veštima
Kako  parvu pričest
I sve bi bilo bilo
Da ni materih po bondih
U čorno zamotonih
Prizivjedu i ruke pružadu
Pud dice svoje
A dica šmorčedu
Prohu se klanjadu
I  bilemu veštidu
A spominjen se jednega proha sivega
Sa kojin su nas po glovi posipali
Da bi se ko smo spomonjali