U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

OTKRIVENJE V

Vidin
Jedna borka vela
navar barda sela
Okolo sve pod vodon je
Zemja trova lišće gronje
Ništa živo ni ostalo
Pod vodon je sve krepalo
U borci velon je osto
Svake varsti jedon por
Od majmuna i popića
Manjavura sokolića
Ukarcali su se svi
Ma čovika na njon ni