U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

ISTINA

Duboke jame kopali
istinu kako bi zakopali
U zemji čornon judi karvavih ruk
U utrobi glodnon
nagledali se čovičjih muk
Dubje kopali dubje
Grubo pensali grubje
Istinu dole utornuli
Dobro jamu zagornuli
Sa dušon svojon istinu inverugali
Kako bi se osigurali
Da istina nikad ne izojde
Do ušijuh drugih ne dojde
Da nebidu drugi znali
Da su dušu za veruge baratali
Ma je duša u zemji infrulala
I istinu molala da vonka izojde
Oči i uši nojde
A tila bez duše veruge nove kuju
Bizere navukuju
U foje se uvukuju
I truju truju truju druge
Kuju kuju kuju veruge