U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

ČORNO MORE

Uskuhalo Čorno more
Puno bisa i jida
Čorno
Od nevoje i tuge
Čarnjeno
Na škrupu  od karvi
U dubini od sroma
I pini Čorno more
Prokuhalo
Riga srom na škrup
I tira ga uz Dunav
Tira ga do Vuke
I groda čornega od nevoje
I čarnjenega od karvi
Evo van srom
Na obrazu ga noste
Neka vas svit zno
Kakovi ste i ko ste.