U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

VILA MOJA

Vila je moja snivala
Kako bi se ona molala
Od verug i poletila
Na krilima svojin bila
Kroza vike isti son
Sniva ona svaki don
Sa pomjon se uredije
Fine robe parićoje
Pokantuje sva kuntenta
Dokle vlose rasčešjoje
Od kosic je pleter splela
Čarnjenu mahramu vije
Bila non košuja svilna
Vešta non se plava smije
Sve se vidi na oblaku
Di sa drugin vilan tonca
U kolu sve sa zvizdamin
Daržidu se sa rukamin
Dokle niki šušur dižu
Kako bi non razvargli son
Lipe verse pod ponistron
Poji zonje jedon dikmon:

Snivaj snivaj vilo moja
Probudit se ti nemoj
Slobodni smo svi sa tobon
I ovo je sad naš roj.