U kloncu Miki Bratanić

‘U kloncu’

ČETARDESET GODIŠĆ

Četardeset godišć po pustinji lutali
Dok se storih naravih nisu liberali
Pari da će i namin vrimena toko vajat
Za se naših naravih liberat
Za počet bez brimena pensat
I na svome sa svojin lavurat
Bojin se da ćemo isto pri svi nestat
Jer manu s neba nećemo miritat